Soru:

5. Fatih Sultan Mehmet Istanbul'un fethinden sonra Ortodoks lara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrik hanesinin

5.
Fatih Sultan Mehmet Istanbul'un fethinden sonra Ortodoks
lara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrik
hanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun
üzerine: "Asıl fetih şimdi gerçekleşti." sözlerini söylemiştir.
Papa, "Asıl fetih şimdi gerçekleşti." sözü ile aşağıdaki-
lerden hangisini vurgulamıştır?
A Kilise mallarının Osmanlı denetimine girmesi
B Ortodoks halkın, Osmanlı Devleti'ne desteğinin sağ-
lanması
Cİslam dünyasında Osmanlı Devleti'nin itibarının artması
D
Katolik Kilisesi üzerinde halk baskısının çoğalması
E Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması

5. Fatih Sultan Mehmet Istanbul'un fethinden sonra Ortodoks lara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrik hanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun üzerine: "Asıl fetih şimdi gerçekleşti." sözlerini söylemiştir. Papa, "Asıl fetih şimdi gerçekleşti." sözü ile aşağıdaki- lerden hangisini vurgulamıştır? A Kilise mallarının Osmanlı denetimine girmesi B Ortodoks halkın, Osmanlı Devleti'ne desteğinin sağ- lanması Cİslam dünyasında Osmanlı Devleti'nin itibarının artması D Katolik Kilisesi üzerinde halk baskısının çoğalması E Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması