Soru:

5. • Meraların ve otlakların aşırı otlatılması önlenmelidir. Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim yaygınlaştırılmalıdır. •

5. •
Meraların ve otlakların aşırı otlatılması önlenmelidir.
Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim
yaygınlaştırılmalıdır.
• Akarsu yatakları islah edilmelidir.
• Eğimli arazilerde sekiler (taraçalar) yapılmalıdır.
Yukarıda verilen uygulamalar, aşağıdaki afetlerden
hangisinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilmelidir?
A) Erozyon
B) Sel ve taşkın C) Heyelan
D) Kuraklık
E) Çığ

5. • Meraların ve otlakların aşırı otlatılması önlenmelidir. Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim yaygınlaştırılmalıdır. • Akarsu yatakları islah edilmelidir. • Eğimli arazilerde sekiler (taraçalar) yapılmalıdır. Yukarıda verilen uygulamalar, aşağıdaki afetlerden hangisinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilmelidir? A) Erozyon B) Sel ve taşkın C) Heyelan D) Kuraklık E) Çığ