Soru:

5. Tarımsal üretim üzerinde en önemli unsurlardan biri su ve sulama olanaklarıdır. Ülkemizde yazın aşırı sıcaklıklar nedeni ile

5. Tarımsal üretim üzerinde en önemli unsurlardan biri
su ve sulama olanaklarıdır. Ülkemizde yazın aşırı
sıcaklıklar nedeni ile Orta Anadolu'da sulama zo-
runluluğu ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki açıklama düşünüldüğünde aşağıda-
kilerden hangisi bu alanda sulama ile ilgili ola-
rak hayata geçirilmiş bir projedir?
A) GAP
C) KOP
B) DÁP
D) DOKAP
E) YHGP

5. Tarımsal üretim üzerinde en önemli unsurlardan biri su ve sulama olanaklarıdır. Ülkemizde yazın aşırı sıcaklıklar nedeni ile Orta Anadolu'da sulama zo- runluluğu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki açıklama düşünüldüğünde aşağıda- kilerden hangisi bu alanda sulama ile ilgili ola- rak hayata geçirilmiş bir projedir? A) GAP C) KOP B) DÁP D) DOKAP E) YHGP