Soru:

5. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadı

5. Türk kadınına seçme ve
seçilme hakkının tanınması,
aşağıdaki ilkelerden
hangilerinin doğrultusunda
gerçekleşen bir
uygulamadır?
A) Ulusçuluk - Devletçilik
B) Halkçılık - Devletçilik
C) İnkılâpçılık - Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik –
Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik -
Devrimcilik
-
-

5. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadır? A) Ulusçuluk - Devletçilik B) Halkçılık - Devletçilik C) İnkılâpçılık - Devletçilik D) Cumhuriyetçilik – Halkçılık E) Cumhuriyetçilik - Devrimcilik - -