Soru:

6. Fatih Sultan Mehmet döneminin bazı önemli olayları şun- lardır; • Akkoyunlu Devleti'ne son verilmiştir. • Balkanlarda fethedi

6. Fatih Sultan Mehmet döneminin bazı önemli olayları şun-
lardır;
• Akkoyunlu Devleti'ne son verilmiştir.
• Balkanlarda fethedilen yerlerde iskân politikası uygu-
lanmıştır.
• Karamanoğulları baskı altına alınmıştır.
Bu gelişmelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Doğu Anadolu'da Osmanlı egemenliği güçlenmiştir.
B) Balkanlarda demografik yapı Türkler lehine değişmiştir.
C) Osmanlı Devleti'nin siyasi gücü artmıştır.
D) Anadolu siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.
E) Hem doğu hem de batı yönünde ilerleme sağlanmıştır.

6. Fatih Sultan Mehmet döneminin bazı önemli olayları şun- lardır; • Akkoyunlu Devleti'ne son verilmiştir. • Balkanlarda fethedilen yerlerde iskân politikası uygu- lanmıştır. • Karamanoğulları baskı altına alınmıştır. Bu gelişmelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Doğu Anadolu'da Osmanlı egemenliği güçlenmiştir. B) Balkanlarda demografik yapı Türkler lehine değişmiştir. C) Osmanlı Devleti'nin siyasi gücü artmıştır. D) Anadolu siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır. E) Hem doğu hem de batı yönünde ilerleme sağlanmıştır.