Soru:

6. Ömer Asım Aksoy, Gaziantep'te 1898 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, yük- sek öğrenimini ise İstanbul Hukuk

6. Ömer Asım Aksoy, Gaziantep'te 1898 yılında
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, yük-
sek öğrenimini ise İstanbul Hukuk Fakültesinde
tamamladı. Savcılık, avukatlık, edebiyat öğret-
menliği, gazetecilik gibi görevlerde bulundu.
Fransız işgaline karşı Antep cephesinde sa-
vaştı. Türk Dil Kurumunda uzun yıllar görevde
bulundu. Dilimizle ilgili pek çok eser yayımladı.
Bu parçanın metin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ani
B) Otobiyografi
D) Sohbet
C) Biyografi
UNES
- AYDIN YAYINLARI

6. Ömer Asım Aksoy, Gaziantep'te 1898 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, yük- sek öğrenimini ise İstanbul Hukuk Fakültesinde tamamladı. Savcılık, avukatlık, edebiyat öğret- menliği, gazetecilik gibi görevlerde bulundu. Fransız işgaline karşı Antep cephesinde sa- vaştı. Türk Dil Kurumunda uzun yıllar görevde bulundu. Dilimizle ilgili pek çok eser yayımladı. Bu parçanın metin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ani B) Otobiyografi D) Sohbet C) Biyografi UNES - AYDIN YAYINLARI