Soru:

6.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde gerçekleştirdiği anayasal ve yasal reformlardan biri değildir? A) İ

6.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB'ye üyelik
sürecinde gerçekleştirdiği anayasal ve yasal
reformlardan biri değildir?
A) İdam cezasının kaldırılması
B) OHAL'in kaldırılması
C) Farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin
yönetmeliklerin hazırlanması
D) Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi'nin
onaylanmasi
E) İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyete geçirilmesi

6.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde gerçekleştirdiği anayasal ve yasal reformlardan biri değildir? A) İdam cezasının kaldırılması B) OHAL'in kaldırılması C) Farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması D) Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi'nin onaylanmasi E) İnsan Hakları Danışma Kurulunun faaliyete geçirilmesi