Soru:

7. AA Erkek Kadın Erkek Kadın 8 5 4 2 0 2 468 4 2 0 2 4 milyon kişi milyon kişi Erkek Kadın Erkek Kadın 4 2 0 2 4 milyon kişi 8

7.
AA
Erkek Kadın
Erkek Kadın
8 5 4 2 0 2 468
4
2 0 2 4
milyon kişi
milyon kişi
Erkek Kadın
Erkek Kadın
4 2 0 2 4
milyon kişi
8 5 4 2 0 2 468
milyon kişi
Yukarıdaki nüfus piramitleri verilen ülkelerin hangi-
lerinde çalışan nüfusun yaş ortalamasının diğerle-
rinden daha düşük olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve IV
15 yaş
=
III
15 yaş
65+yaş
65+yaş
15 yaş
15 yaş
IV
65+yaş
65+yaş
arı

7. AA Erkek Kadın Erkek Kadın 8 5 4 2 0 2 468 4 2 0 2 4 milyon kişi milyon kişi Erkek Kadın Erkek Kadın 4 2 0 2 4 milyon kişi 8 5 4 2 0 2 468 milyon kişi Yukarıdaki nüfus piramitleri verilen ülkelerin hangi- lerinde çalışan nüfusun yaş ortalamasının diğerle- rinden daha düşük olduğu söylenebilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) II ve IV 15 yaş = III 15 yaş 65+yaş 65+yaş 15 yaş 15 yaş IV 65+yaş 65+yaş arı