Soru:

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak Y gösterilmiştir. A Y III Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak be

7.
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak Y
gösterilmiştir.
A
Y
III
Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak
benzer bitki topluluklarına rastlanır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) II ve IV
10

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak Y gösterilmiştir. A Y III Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) II ve IV 10