Soru:

7- ki - Emeviler, halife I. Velid devrinde gerçekleştirdikleri sefer- lerle Maveraünnehir'i egemenlikleri altına almışlardır. Bu

7-
ki
-
Emeviler, halife I. Velid devrinde gerçekleştirdikleri sefer-
lerle Maveraünnehir'i egemenlikleri altına almışlardır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-
ladığı söylenebilir?
A) islamiyet'in Kuzey Afrika'da yayılmasına
B) Türklerin Müslümanları tanımasına
C) Halifelik makamının etkisinin azalmasına
D) Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasına
E) Haçlı Seferleri'nin başlamasına

7- ki - Emeviler, halife I. Velid devrinde gerçekleştirdikleri sefer- lerle Maveraünnehir'i egemenlikleri altına almışlardır. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazır- ladığı söylenebilir? A) islamiyet'in Kuzey Afrika'da yayılmasına B) Türklerin Müslümanları tanımasına C) Halifelik makamının etkisinin azalmasına D) Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasına E) Haçlı Seferleri'nin başlamasına