Soru:

7. Sanayileşme Şehirleşme Göç - Şematize edilmiş kavram haritasından sanayileşme, şe- hirleşme ve göç olgularıyla ilgili aşağıda

7.
Sanayileşme
Şehirleşme
Göç
-
Şematize edilmiş kavram haritasından sanayileşme, şe-
hirleşme ve göç olgularıyla ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi söylenemez?
A) Şehirleşme, sanayileşme ve göç sürekli etkileşim
hâlindedir.
B) Sanayileşmenin hız kazanması şehirleşmeyi arttırır.
C) Bir yerleşim yerinde göçlerin artmasına bağlı olarak sa-
nayi faaliyetleri gelişir.
D) Göçlerle şehirleşme hız kazanır.
Şehirleşme, sanayileşme ve göçün sürekli etkileşimi
kentlerde ekonomik ve sosyal dönüşümü sağlar.

7. Sanayileşme Şehirleşme Göç - Şematize edilmiş kavram haritasından sanayileşme, şe- hirleşme ve göç olgularıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A) Şehirleşme, sanayileşme ve göç sürekli etkileşim hâlindedir. B) Sanayileşmenin hız kazanması şehirleşmeyi arttırır. C) Bir yerleşim yerinde göçlerin artmasına bağlı olarak sa- nayi faaliyetleri gelişir. D) Göçlerle şehirleşme hız kazanır. Şehirleşme, sanayileşme ve göçün sürekli etkileşimi kentlerde ekonomik ve sosyal dönüşümü sağlar.