Soru:

8. Aşağıda nüfusu 10 milyonun altındaki bazı Avrupa ülkeleri renklendirilerek gösterilmiştir. Bu ülkeler arasında aşağıdakilerde

8.
Aşağıda nüfusu 10 milyonun altındaki bazı Avrupa
ülkeleri renklendirilerek gösterilmiştir.
Bu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Belçika
B) Danimarka
C) Bosna Hersek
D) Norveç
Izlanda

8. Aşağıda nüfusu 10 milyonun altındaki bazı Avrupa ülkeleri renklendirilerek gösterilmiştir. Bu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Belçika B) Danimarka C) Bosna Hersek D) Norveç Izlanda