Soru:

8. Sfaturi Hititlerin Mısır Uygarlığı'na ait hiyeroglif yazısını kul- lanmasi ll, Lidyalıların Ege kıyılarından Ninova ve Sus şe

8.
Sfaturi
Hititlerin Mısır Uygarlığı'na ait hiyeroglif yazısını kul-
lanmasi
ll, Lidyalıların Ege kıyılarından Ninova ve Sus şehrine ka-
dar uzanan Kral Yolu'nu yapmaları
III. Kayseri Kültepe'de Asurlulara ait ticari ve hukuki bil-
giler içeren kil tabletlerin bulunması
ar
Bu durumlardan hangileri Anadolu ile Mezopotamya
arasında ticaret yapıldığına kanıt olur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
gone
D) II ve III
E) I, II ve IU

8. Sfaturi Hititlerin Mısır Uygarlığı'na ait hiyeroglif yazısını kul- lanmasi ll, Lidyalıların Ege kıyılarından Ninova ve Sus şehrine ka- dar uzanan Kral Yolu'nu yapmaları III. Kayseri Kültepe'de Asurlulara ait ticari ve hukuki bil- giler içeren kil tabletlerin bulunması ar Bu durumlardan hangileri Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaret yapıldığına kanıt olur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III gone D) II ve III E) I, II ve IU