Soru:

9. Aşağıda, Türkiye'nin verilmiştir. Yaş grubu 90+ 85-89 80-84 75-79 Erkek 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34

9.
Aşağıda, Türkiye'nin
verilmiştir.
Yaş grubu
90+
85-89
80-84
75-79
Erkek
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
2021
Kadın
6
2
0
2
Piramitteki bilgiler dikkate alındığında Türkiye
nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Nüfus artış hızı değişmemiştir.
B) Nüfusun bölgelere dağılışı düzenlidir.
C) Kadın yaşlı nüfus oranı daha fazladır.
D) Çocuk bağımlı nüfus oranı artmıştır.
E) Aritmetik nüfus yoğunluğu azalmıştır.

9. Aşağıda, Türkiye'nin verilmiştir. Yaş grubu 90+ 85-89 80-84 75-79 Erkek 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 2021 Kadın 6 2 0 2 Piramitteki bilgiler dikkate alındığında Türkiye nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Nüfus artış hızı değişmemiştir. B) Nüfusun bölgelere dağılışı düzenlidir. C) Kadın yaşlı nüfus oranı daha fazladır. D) Çocuk bağımlı nüfus oranı artmıştır. E) Aritmetik nüfus yoğunluğu azalmıştır.