Soru:

9. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir? Lütfen birini seçin: a.Ulusal egemen

9. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir?
Lütfen birini seçin:
a.Ulusal egemenlik güç kazandı.
b.Kadın ile erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı.
c.Eski düzenden yana olanların güç alacakları bir kurum ortadan kalktı.
d.Laik devlet düzenine geçme konusunda önemli bir adım atıldı.
e.Çağdaşlaşmanın önündeki bir engel kaldırıldı.

9. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir? Lütfen birini seçin: a.Ulusal egemenlik güç kazandı. b.Kadın ile erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı. c.Eski düzenden yana olanların güç alacakları bir kurum ortadan kalktı. d.Laik devlet düzenine geçme konusunda önemli bir adım atıldı. e.Çağdaşlaşmanın önündeki bir engel kaldırıldı.