Soru:

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi dışında gerçekleşen bir gelişmedir? A) Asya Kıtası dışında fetihle

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife
Dönemi dışında gerçekleşen bir gelişmedir?
A) Asya Kıtası dışında fetihlerin başlaması
B)
Düzenli ordu kurularak fetihlerin hızlandırılması
C) Müslümanlar arası ilk çatışmaların yaşanması
D) Avrupa'dan ilk kez toprak alınması
E) Halifelerin seçim yöntemiyle belirlenmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi dışında gerçekleşen bir gelişmedir? A) Asya Kıtası dışında fetihlerin başlaması B) Düzenli ordu kurularak fetihlerin hızlandırılması C) Müslümanlar arası ilk çatışmaların yaşanması D) Avrupa'dan ilk kez toprak alınması E) Halifelerin seçim yöntemiyle belirlenmesi