Soru:

9. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun nitelik ve niceliğini iyileş- tirmeye yönelik nüfus politikası uygulayan ülkelerin ortak özel

9.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun nitelik ve niceliğini iyileş-
tirmeye yönelik nüfus politikası uygulayan ülkelerin ortak
özelliğidir?
A) Maden kaynakları bakımından zengin olmaları
B) Nüfus miktarlarının birbirine yakın olması
Nüfus yoğunluklarının benzer olması
DX Ekonomilerinin gelişiyor olması
E) Kişi başına düşen milli gelirin fazla olması
31

9. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun nitelik ve niceliğini iyileş- tirmeye yönelik nüfus politikası uygulayan ülkelerin ortak özelliğidir? A) Maden kaynakları bakımından zengin olmaları B) Nüfus miktarlarının birbirine yakın olması Nüfus yoğunluklarının benzer olması DX Ekonomilerinin gelişiyor olması E) Kişi başına düşen milli gelirin fazla olması 31