Soru:

9. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra Fener Ortodoks Kilisesi'nin varlığını sürdürmesine imkan tanımış- tir. Aşağı

9.
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra Fener
Ortodoks Kilisesi'nin varlığını sürdürmesine imkan tanımış-
tir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden
biri olamaz?
A Gayrimüslimlere ibadet özgürlüğü tanıma
B
Laik bir devletin temelini atma
C) Avrupa'da Haçlı birliğinin oluşmasını engelleme
D
arklı kültürlerin yaşamasına ortam sağlama
E
Müslüman olmayanların da milli benliklerini korumala-
rina izin verme

9. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra Fener Ortodoks Kilisesi'nin varlığını sürdürmesine imkan tanımış- tir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz? A Gayrimüslimlere ibadet özgürlüğü tanıma B Laik bir devletin temelini atma C) Avrupa'da Haçlı birliğinin oluşmasını engelleme D arklı kültürlerin yaşamasına ortam sağlama E Müslüman olmayanların da milli benliklerini korumala- rina izin verme