Soru:

9. Osmanlı Devleti'nde para üzerindeki bütün değişiklikler ak- çe üzerinden yapılmış ve bu nedenle ülkede bulunan altın ve gümüş

9.
Osmanlı Devleti'nde para üzerindeki bütün değişiklikler ak-
çe üzerinden yapılmış ve bu nedenle ülkede bulunan altın
ve gümüş miktarı ile paranın değeri arasında çok sıkı bir iliş-
ki oluşmuştur.
Bu bilgiden hareketle Avrupa'da görülen;
I. Coğrafi Keşifler sonucunda sömürgeciliğin yaygınlaş-
ması,
II. Bilim Devrimi'nin yaşanması, X
III. barutun ateşli silahlarda kullanımın yaygınlaşması
gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde para-
nın değerinin düşmesine ve enflasyon yaşanmasına ne-
den olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9. Osmanlı Devleti'nde para üzerindeki bütün değişiklikler ak- çe üzerinden yapılmış ve bu nedenle ülkede bulunan altın ve gümüş miktarı ile paranın değeri arasında çok sıkı bir iliş- ki oluşmuştur. Bu bilgiden hareketle Avrupa'da görülen; I. Coğrafi Keşifler sonucunda sömürgeciliğin yaygınlaş- ması, II. Bilim Devrimi'nin yaşanması, X III. barutun ateşli silahlarda kullanımın yaygınlaşması gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde para- nın değerinin düşmesine ve enflasyon yaşanmasına ne- den olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III