Soru:

9. SSCB'nin Türkistan'da uyguladığı asimilasyon politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Edebiyatta milli ruh

9. SSCB'nin Türkistan'da uyguladığı asimilasyon
politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Edebiyatta milli ruhu konu alan eserlerin yasak-
lanması
B) Cami ve mescitlere ait vakıfların mal ve mülkle-
rinin devletleştirilmesi
C) Türklerin bir kısmının Sovyetlerin diğer bölgele-
rine yerleştirilmesi
D) Alfabe değişikliğinin gerçekleştirilmesi
E) Kollektifleştirme politikasının izlenmesi
Diğer sayfaya geçiniz.

9. SSCB'nin Türkistan'da uyguladığı asimilasyon politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Edebiyatta milli ruhu konu alan eserlerin yasak- lanması B) Cami ve mescitlere ait vakıfların mal ve mülkle- rinin devletleştirilmesi C) Türklerin bir kısmının Sovyetlerin diğer bölgele- rine yerleştirilmesi D) Alfabe değişikliğinin gerçekleştirilmesi E) Kollektifleştirme politikasının izlenmesi Diğer sayfaya geçiniz.