Soru:

9. Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aydın Dağları ve Boz Dağları'nın uzanışı, eni

9. Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aydın Dağları ve Boz Dağları'nın uzanışı, enine kıyı
tipinin örnekleridir.
B) Arazinin yüksek ve engebeli oluşu, akarsuların
aşındırma faaliyetlerini artırmıştır.
C) Deniz seviyesine yakın düzlükte akış gösteren Gediz
Nehri, menderesler oluşturmuştur.
D) Levha hareketleri sonucunda kuzey-güney
yönündeki sıkışmayla doğu-batı uzanışlı dağ sıraları
oluşmuştur.
E) Menteşe yöresindeki karstik arazinin varlığı, rüzgâr
erozyonunu şiddetlendirmiştir.

9. Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aydın Dağları ve Boz Dağları'nın uzanışı, enine kıyı tipinin örnekleridir. B) Arazinin yüksek ve engebeli oluşu, akarsuların aşındırma faaliyetlerini artırmıştır. C) Deniz seviyesine yakın düzlükte akış gösteren Gediz Nehri, menderesler oluşturmuştur. D) Levha hareketleri sonucunda kuzey-güney yönündeki sıkışmayla doğu-batı uzanışlı dağ sıraları oluşmuştur. E) Menteşe yöresindeki karstik arazinin varlığı, rüzgâr erozyonunu şiddetlendirmiştir.