Soru:

A A A 2021-AYT/Sosyal Bilimler-2 21. Türk kültürünün aşağıdaki özellikerinden hangisi mane- vi unsurlar arasında yer alır? A) Mi

A
A
A
2021-AYT/Sosyal Bilimler-2
21. Türk kültürünün aşağıdaki özellikerinden hangisi mane-
vi unsurlar arasında yer alır?
A) Minyatür yapımı medeli
→
B) Töreler
C) Mimari meddi
D) Cirit sporu
E) Çadır yaşamı

A A A 2021-AYT/Sosyal Bilimler-2 21. Türk kültürünün aşağıdaki özellikerinden hangisi mane- vi unsurlar arasında yer alır? A) Minyatür yapımı medeli → B) Töreler C) Mimari meddi D) Cirit sporu E) Çadır yaşamı