Soru:

A. Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi, toplumsal hayattaki uy- gulamalarda, la, aynı konud

A. Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi, toplumsal hayattaki uy-
gulamalarda,
la, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik değildir?
A) Medreselerin kapatılması
remio
B) Şer'i mahkemelerin kaldırılması
tenebb
C) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
o now is olyhelsbad
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi

A. Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi, toplumsal hayattaki uy- gulamalarda, la, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik değildir? A) Medreselerin kapatılması remio B) Şer'i mahkemelerin kaldırılması tenebb C) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi o now is olyhelsbad D) Miladi takvimin kabul edilmesi E) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi