Soru:

ağıl 8. e Almanya Rusya o Japonya Yukarıdaki ülkelerin tamamı için yapılan; 3 jeotermal bölge, II. yoğun nüfuslu bölge, Hl. geli

ağıl
8.
e
Almanya
Rusya
o
Japonya
Yukarıdaki ülkelerin tamamı için yapılan;
3
jeotermal bölge,
II. yoğun nüfuslu bölge,
Hl. gelişmiş bölge,
%80
IV. kültür bölgesi
a bir
tanımlamalarından hangileriyanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve III
E) III ve IV
D) II ve V

ağıl 8. e Almanya Rusya o Japonya Yukarıdaki ülkelerin tamamı için yapılan; 3 jeotermal bölge, II. yoğun nüfuslu bölge, Hl. gelişmiş bölge, %80 IV. kültür bölgesi a bir tanımlamalarından hangileriyanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) Il ve III E) III ve IV D) II ve V