Soru:

Antrci 1. İnönü Savaşı sonrasında toplanan Londra Kon- feransı'nda İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa “Söz milletin gerçek

Antrci
1. İnönü Savaşı sonrasında toplanan Londra Kon-
feransı'nda İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik
Paşa “Söz milletin gerçek temsilcisinindir” diye-
rek konuşma sırasını TBMM temsilcisi Bekir Sami
Bey'e devretmiştir.
Buna göre Tevfik Paşa'nın bu tutumunun ge-
rekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İstanbul Hükümetinden çekinmesi
B) İngiliz baskısından çekinmesi
C) TBMM saflarına katılması
D) Sakarya Savaşı'nın kazanılması
E) Kurtuluş Savaşı'nı TBMM'nin yapması

Antrci 1. İnönü Savaşı sonrasında toplanan Londra Kon- feransı'nda İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa “Söz milletin gerçek temsilcisinindir” diye- rek konuşma sırasını TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e devretmiştir. Buna göre Tevfik Paşa'nın bu tutumunun ge- rekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) İstanbul Hükümetinden çekinmesi B) İngiliz baskısından çekinmesi C) TBMM saflarına katılması D) Sakarya Savaşı'nın kazanılması E) Kurtuluş Savaşı'nı TBMM'nin yapması