Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A Bir yazarın bütün eserlerini ya da bir kurgu karakterinin bütün

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yapılmıştır?
A Bir yazarın bütün eserlerini ya da bir kurgu
karakterinin bütün maceralarını inceleyen
kitaplar, kaçınılmaz olarak çok geniş
kapsamlılardır.
B Türkiye'de polisiye eser üretiminin geldiği
noktayı olumsuz olarak değerlendirmenin, bu
türde yazanlara haksızlık olacağını
düşünüyorum.
C Diğer türlerle karşılaştırıldığında özgün olmanın
daha zor olduğu, kuralı ve kalıpları olan bir türde
yazmayı tercih ettiğine şahit oluyoruz.
D Kitap sadece kahramanları değil, eşine kolay
rastlanamayacak ölçüde çok yönlü yazarı
hakkında da zengin bir içeriğe sahip.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A Bir yazarın bütün eserlerini ya da bir kurgu karakterinin bütün maceralarını inceleyen kitaplar, kaçınılmaz olarak çok geniş kapsamlılardır. B Türkiye'de polisiye eser üretiminin geldiği noktayı olumsuz olarak değerlendirmenin, bu türde yazanlara haksızlık olacağını düşünüyorum. C Diğer türlerle karşılaştırıldığında özgün olmanın daha zor olduğu, kuralı ve kalıpları olan bir türde yazmayı tercih ettiğine şahit oluyoruz. D Kitap sadece kahramanları değil, eşine kolay rastlanamayacak ölçüde çok yönlü yazarı hakkında da zengin bir içeriğe sahip.