Soru:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içtenlik konu- sunda esmeye başladın mı kırılmadık cam bırak- mazsın.” cümlesindeki altı çizili

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içtenlik konu-
sunda esmeye başladın mı kırılmadık cam bırak-
mazsın.” cümlesindeki altı çizili yerde bulunan
fiilimsi ile aynı türden bir fiilimsi kullanılmamış-
tır?
A) Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün, ka-
vaklığa varır varmaz öyle bir yere çöküşü vardı
ki anlatamam.
B) İlk bakışa aldanmamayı daha ilkokul çağlarında
öğrenmiştim çıraklık yaparken.
C) Kapı aralarından hiçbir ışık sızıntısı koridorun
tozlu yer yer koparılmış muşambasına vurma-
mışsa millet, uyumuş demektir.
D) Saçları arkadan sımsıkı bağlanmış bu genç ka-
din yemek bittikten sonra her şeyi topladı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içtenlik konu- sunda esmeye başladın mı kırılmadık cam bırak- mazsın.” cümlesindeki altı çizili yerde bulunan fiilimsi ile aynı türden bir fiilimsi kullanılmamış- tır? A) Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün, ka- vaklığa varır varmaz öyle bir yere çöküşü vardı ki anlatamam. B) İlk bakışa aldanmamayı daha ilkokul çağlarında öğrenmiştim çıraklık yaparken. C) Kapı aralarından hiçbir ışık sızıntısı koridorun tozlu yer yer koparılmış muşambasına vurma- mışsa millet, uyumuş demektir. D) Saçları arkadan sımsıkı bağlanmış bu genç ka- din yemek bittikten sonra her şeyi topladı.