Soru:

Aşağıdaki harita üzerinde çeşitli bölgelere 6. esen rüzgârlar gösterilmiştir. Ekvator Yukarıdaki haritada numaralanmış bölge ler

Aşağıdaki harita üzerinde çeşitli bölgelere
6.
esen rüzgârlar gösterilmiştir.
Ekvator
Yukarıdaki haritada numaralanmış bölge
lerin hangisine esen rüzgârlar yağış getir-
mez?
A)
B) ||
C) III
DIV
E) V
5.C

Aşağıdaki harita üzerinde çeşitli bölgelere 6. esen rüzgârlar gösterilmiştir. Ekvator Yukarıdaki haritada numaralanmış bölge lerin hangisine esen rüzgârlar yağış getir- mez? A) B) || C) III DIV E) V 5.C