Soru:

Aşağıdaki haritalarda Dünya deprem ve volkanik aktivite alanlan gösterilmiştir. Durya Deen Alia Aktif Volkan Alanlan Deprem ve a

Aşağıdaki haritalarda Dünya deprem ve volkanik
aktivite alanlan gösterilmiştir.
Durya Deen Alia
Aktif Volkan Alanlan
Deprem ve aktif volkan alanları arasında büyük bir
paralellik bulunmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Levha siniriannda yer almaları
B) Kayaç yapılarının benzer olması
C) Iklim tiplerinin benzer olması
D) Benzer maden türlerine sahip olmaları
E) Genellikle deniz etkisine açık kesimlerde bulun
malari

Aşağıdaki haritalarda Dünya deprem ve volkanik aktivite alanlan gösterilmiştir. Durya Deen Alia Aktif Volkan Alanlan Deprem ve aktif volkan alanları arasında büyük bir paralellik bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Levha siniriannda yer almaları B) Kayaç yapılarının benzer olması C) Iklim tiplerinin benzer olması D) Benzer maden türlerine sahip olmaları E) Genellikle deniz etkisine açık kesimlerde bulun malari