Soru:

Aşağıdaki şekilde bir dağ yamacı boyunca yetişen bitkilerin oluşturduğu kuşaklar gösterilmiştir Buzul 2500 Dağ çayın 2000 Iğne y

Aşağıdaki şekilde bir dağ yamacı boyunca yetişen bitkilerin
oluşturduğu kuşaklar gösterilmiştir
Buzul
2500
Dağ çayın
2000
Iğne yapraklı orman
1500
Karma orman
1000
Geniş yapraklı orman
Deniz
Buna göre dağ boyunca yükseldikçe bitkilerin kuşaklar
oluşturmasında;
1. Sıcaklık,
II. enlem,
III. yağış
etmenlerinden hangilerinin değişmesi etkili olmuştur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) Il ve III

Aşağıdaki şekilde bir dağ yamacı boyunca yetişen bitkilerin oluşturduğu kuşaklar gösterilmiştir Buzul 2500 Dağ çayın 2000 Iğne yapraklı orman 1500 Karma orman 1000 Geniş yapraklı orman Deniz Buna göre dağ boyunca yükseldikçe bitkilerin kuşaklar oluşturmasında; 1. Sıcaklık, II. enlem, III. yağış etmenlerinden hangilerinin değişmesi etkili olmuştur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) Il ve III