Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin iktidar ol- duğu yıllarda meydana gelmemiştir? A) Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı'nın Ce

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin iktidar ol-
duğu yıllarda meydana gelmemiştir?
A) Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı'nın Celal Bayar olması
B) Ezanın Türkçe okunması uygulamasına son verilmesi
C) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun çıkar-
tılması
D) Yeni anayasanın halk oylaması sonucu yürürlüğe gir-
mesi
E) Atatürk'ün naaşının törenle Anıtkabir'e nakledilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin iktidar ol- duğu yıllarda meydana gelmemiştir? A) Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı'nın Celal Bayar olması B) Ezanın Türkçe okunması uygulamasına son verilmesi C) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun çıkar- tılması D) Yeni anayasanın halk oylaması sonucu yürürlüğe gir- mesi E) Atatürk'ün naaşının törenle Anıtkabir'e nakledilmesi