Soru:

B B B 2021-TYT/Sosyal Bilimler 5. 7. Sultan Alparslan, 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'na baş- larken şu hitapta bulunmuştur: Ey

B
B
B
2021-TYT/Sosyal Bilimler
5.
7.
Sultan Alparslan, 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'na baş-
larken şu hitapta bulunmuştur: Ey askerlerim ve kumandan-
larım! Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğun-
lukta olmak üzere, böyle bekleyeceğiz. Ben, bizzat Müstü-
manların minberlerde bizim için dua etmekte oldukları bu
saatte düşman üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu
ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır, aksi takdirde şehit olarak
cennete gideriz. Beni takip etmek isteyenler gelsin, geri
dönmek isteyenler ise serbestçe geri dönebilirler. Bugün
burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var-
dır. Bugün ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte sava-
şacağım.
Bu bilgilere göre Sultan Alparslan'la ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
AT Motivasyon amaçır bir konuşma yaptığı
B) Halifelik sanına sahip olmak istediği
C) Savaşa cihat niteliği kazandırmaya çalıştığı
D) Cesaretiyle askerlerine örnek olmak istediği
Kendisinden daha güçlü bir orduyla savaşmak zorunda
kaldığı
EN BİLİMLERİ YAYINLARI

B B B 2021-TYT/Sosyal Bilimler 5. 7. Sultan Alparslan, 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'na baş- larken şu hitapta bulunmuştur: Ey askerlerim ve kumandan- larım! Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğun- lukta olmak üzere, böyle bekleyeceğiz. Ben, bizzat Müstü- manların minberlerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatte düşman üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır, aksi takdirde şehit olarak cennete gideriz. Beni takip etmek isteyenler gelsin, geri dönmek isteyenler ise serbestçe geri dönebilirler. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var- dır. Bugün ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte sava- şacağım. Bu bilgilere göre Sultan Alparslan'la ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? AT Motivasyon amaçır bir konuşma yaptığı B) Halifelik sanına sahip olmak istediği C) Savaşa cihat niteliği kazandırmaya çalıştığı D) Cesaretiyle askerlerine örnek olmak istediği Kendisinden daha güçlü bir orduyla savaşmak zorunda kaldığı EN BİLİMLERİ YAYINLARI