Soru:

B BENİM HOCAM AYT-TARİH Soru Bankası 13. Aşa lan ala A) 9. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisini artırması Türkiye'de hangi

B
BENİM HOCAM
AYT-TARİH Soru Bankası
13. Aşa
lan
ala
A)
9.
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisini artırması
Türkiye'de hangi partinin kurulmasına yol açmıştır?
A) Halk Fırkası
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
-C C) Millet Partisi
D) Serbest Cumhuriyet Firkası
E) Millî Kalkınma Partisi
B
c

B BENİM HOCAM AYT-TARİH Soru Bankası 13. Aşa lan ala A) 9. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisini artırması Türkiye'de hangi partinin kurulmasına yol açmıştır? A) Halk Fırkası B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -C C) Millet Partisi D) Serbest Cumhuriyet Firkası E) Millî Kalkınma Partisi B c