Soru:

BEŞERİ SİSTEMLER - 10 TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ 4. Türki 1. Termik santrallerden çıkan baca gazları ormanlara ve tanm alanla

BEŞERİ SİSTEMLER - 10
TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ
4.
Türki
1. Termik santrallerden çıkan baca gazları ormanlara ve tanm
alanlarına büyük zararlar vermektedir.
ülked
day
Asa
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde termik
santraiden kaynaklanan çevre kirliliğine daha fazla rast-
lanır?
ter
A)
A) Gökova
B) Çeşme
C) Ovaakça
D) Sarayköy
E) Keban
en
Suray
- O
5.
Mengen
Orta
Beypazan
. Dodurga
Horasan
Can Orhan
Tunçbilek
. Sorgun
Soma
- Karlova
• Seyitomer
. Gediz
Kangal

BEŞERİ SİSTEMLER - 10 TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ 4. Türki 1. Termik santrallerden çıkan baca gazları ormanlara ve tanm alanlarına büyük zararlar vermektedir. ülked day Asa Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde termik santraiden kaynaklanan çevre kirliliğine daha fazla rast- lanır? ter A) A) Gökova B) Çeşme C) Ovaakça D) Sarayköy E) Keban en Suray - O 5. Mengen Orta Beypazan . Dodurga Horasan Can Orhan Tunçbilek . Sorgun Soma - Karlova • Seyitomer . Gediz Kangal