Soru:

Bir sözcüğün benzetme amacı olmadan çeşitli anlam ilgileriyle başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına "ad aktarması" denir. Ad

Bir sözcüğün benzetme amacı olmadan çeşitli anlam
ilgileriyle başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına
"ad aktarması" denir. Ad aktarmasıyla parça - bütün,
sanatçı - eser, iç - dış, yer - insan gibi anlam ilgileri
oluşur.
Bu tanımdan hareketle aşağıdaki dizelerin hangi-
sinde ad aktarmasına yer verildiği söylenemez?
A) Güç bela bir bilet aldım gişeden
Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan.
B) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
C) Kapalı kaynar tencerem, bilinmez
Et mi pişer, dert mi pişer
D) Yüce dağlar birbirine göz eder
Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder

Bir sözcüğün benzetme amacı olmadan çeşitli anlam ilgileriyle başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına "ad aktarması" denir. Ad aktarmasıyla parça - bütün, sanatçı - eser, iç - dış, yer - insan gibi anlam ilgileri oluşur. Bu tanımdan hareketle aşağıdaki dizelerin hangi- sinde ad aktarmasına yer verildiği söylenemez? A) Güç bela bir bilet aldım gişeden Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan. B) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı C) Kapalı kaynar tencerem, bilinmez Et mi pişer, dert mi pişer D) Yüce dağlar birbirine göz eder Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder