Soru:

Bozkır bitki örtüsü Hayvancılık 2 Sozlü kültür ve savaşçılık Orta Asya'da Türklerin yaşam tarzındaki neden-so- nuç ilişkisini gö

Bozkır bitki örtüsü
Hayvancılık
2
Sozlü kültür ve savaşçılık
Orta Asya'da Türklerin yaşam tarzındaki neden-so-
nuç ilişkisini gösteren şekilde, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Karasal iklim
B
Tarım
C
Ipek Yolu
D
Gök Tann inancı
E
Konargöçer hayat

Bozkır bitki örtüsü Hayvancılık 2 Sozlü kültür ve savaşçılık Orta Asya'da Türklerin yaşam tarzındaki neden-so- nuç ilişkisini gösteren şekilde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A Karasal iklim B Tarım C Ipek Yolu D Gök Tann inancı E Konargöçer hayat