Soru:

bu- aş- 5. 1. Yükseldikçe basıncın arttığına II. Yüksek yerlerde buharlaşmanın alçak alanla- ra göre daha şiddetli olduğuna III.

bu-
aş-
5. 1. Yükseldikçe basıncın arttığına
II.
Yüksek yerlerde buharlaşmanın alçak alanla-
ra göre daha şiddetli olduğuna
III. Havanın nem taşıma kapasitesinin sıcaklığa
göre değiştiğine
Yamaç boyunca yükselen bir hava kütlesinin
yağış bırakması yukarıdakilerden hangilerine
kanıt oluşturur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Clivell
DI ve III
E) II ve III

bu- aş- 5. 1. Yükseldikçe basıncın arttığına II. Yüksek yerlerde buharlaşmanın alçak alanla- ra göre daha şiddetli olduğuna III. Havanın nem taşıma kapasitesinin sıcaklığa göre değiştiğine Yamaç boyunca yükselen bir hava kütlesinin yağış bırakması yukarıdakilerden hangilerine kanıt oluşturur? A) Yalnız I B) Yalnız III Clivell DI ve III E) II ve III