Soru:

Bu durumun Yeni Türk Devleti'nde öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Cumhuriyetin lan edilmesine g

Bu durumun Yeni Türk Devleti'nde öncelikle
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Cumhuriyetin lan edilmesine
gan
Saltanatın kaldırılmasına
Medeni Kanun'un kabul edilmesine
D) Halifeliğin kaldırılmasına
E) Kapitülasyonların kaldırılmasına
34. Avrupa'da meydana gelen silahlanmadan dolayı 1936
yılında Fransa, Suriye ve Lübnan üzerindeki manda
yönetimine son vermiş, kendi iç politikasına yönelmiştir.
Bu durum Türk dış politikasında aşağıdakilerden
hangisinin gündeme gelmesine neden olmuştur?
A) Musul
B) Hatay
C) Boğazlar
D) Kapitülasyonlar E) Ege Adaları
eneme Sınavı - 09

Bu durumun Yeni Türk Devleti'nde öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Cumhuriyetin lan edilmesine gan Saltanatın kaldırılmasına Medeni Kanun'un kabul edilmesine D) Halifeliğin kaldırılmasına E) Kapitülasyonların kaldırılmasına 34. Avrupa'da meydana gelen silahlanmadan dolayı 1936 yılında Fransa, Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimine son vermiş, kendi iç politikasına yönelmiştir. Bu durum Türk dış politikasında aşağıdakilerden hangisinin gündeme gelmesine neden olmuştur? A) Musul B) Hatay C) Boğazlar D) Kapitülasyonlar E) Ege Adaları eneme Sınavı - 09