Soru:

Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin nitelig beseri ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakilerden

Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin nitelig beseri ve
ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama
cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste-
rilebilir?
A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt
lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması
B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro-
pojen bozkir bölgesine dönüşmesi
C) kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması
ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi
D) Bataklık bölgelerin yabis azlığına bağlı olarak kuruması
E) Madenciliğe bağlı gelsen bölgelerin, rezervierin tükenme-
sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi

Çeşitli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin nitelig beseri ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik gelir elde etmek ama cıyla bölgelerin niteliğinin değiştirilebileceğine örnek göste- rilebilir? A) Birbirine komşu ülkeler arasında oluşturulan siyasi örgüt lerin zamanla işlevini yitirerek ortadan kalkması B) Ormanlık alanlarla kaplı bölgelerin tahribat sonucu antro- pojen bozkir bölgesine dönüşmesi C) kuru tarım bölgelerinin sulama projelerinin uygulanması ile endüstri bitkileri ekim bölgesine dönüşmesi D) Bataklık bölgelerin yabis azlığına bağlı olarak kuruması E) Madenciliğe bağlı gelsen bölgelerin, rezervierin tükenme- sinden sonra seyrek nüfuslu bölgeye dönüşmesi