Soru:

D) 3/6 9 11. 10. Gime Amerikan Universitesi Rektörlugu, son katlum tarihi 04 Nisan 2018 olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kibns Türk

D)
3/6
9
11.
10. Gime Amerikan Universitesi Rektörlugu, son katlum
tarihi 04 Nisan 2018 olmak üzere Türkiye ve Kuzey
Kibns Türk Cumhuriyeti geneli resmi/özel tüm lise
ve dengi okul öğrencilerine yönelik, geleceğin yo-
netmen ve yapımcılarni keşfetmek ve yeni dostluk-
lann kurulmasına olanak sağlamak amacıyla "Lise-
ler Arası Kısa Metrajlı Film Yanşması" düzenlemek-
tedir. Yanşmaya Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sinir-
lan içerisinde lise ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrenciler katılabilir. Filmler en fazla 10 dakika uzun-
luğunda olmalıdır. Filmlerde konu sınırlaması yoktur.
Filmin dilinin Türkçe olmaması hâlinde Türkçe alt
yazı uygulanmalıdır. Yarışmaya katılacak filmler yal-
nizca http://yarismalar.gau.edu.tr adresine en fazla
1 GB (gigabyte) olacak şekilde yüklenmelidir. Yanş-
maya gönderilen eserlerin ve kullanılan görsel mal-
zemenin son 1 yıl içinde çekilmiş olması gerekmek-
tedir.
Bu yarışmalara katılmak isteyen kişilerle ilgili bi-
linenler şunlardır:
• Kenan, 7 dakikalık 1,3 GB'lik bir film gönder-
miştir.
• Selda; 10 dakikalık, 750 MB'lik filmini Türkçe
hazırladığı için alt yazısız göndermiştir.
Zeynep, yeni hazırladığı filmde Mayıs 2017'ye
ait sahneler kullanmıştır.
• Girne Amerikan Universitesinde okuyan Murat,
filmini 4 Nisan'da yüklemiştir.
Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
Unli
yer
dos
ding
Bu
ves
Bu
boll
A)
bu gezegende hayat var
BE
C)
A) Zeynep, yanşma şartlanna uymamıştır.
B) Selda'nın gönderdiği film şartlara uymaktadır.
C) Kenan yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır.
D) Murat, son gün yarışmaya katılmaya hak kazan-
miştir.
D)

D) 3/6 9 11. 10. Gime Amerikan Universitesi Rektörlugu, son katlum tarihi 04 Nisan 2018 olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kibns Türk Cumhuriyeti geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, geleceğin yo- netmen ve yapımcılarni keşfetmek ve yeni dostluk- lann kurulmasına olanak sağlamak amacıyla "Lise- ler Arası Kısa Metrajlı Film Yanşması" düzenlemek- tedir. Yanşmaya Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sinir- lan içerisinde lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Filmler en fazla 10 dakika uzun- luğunda olmalıdır. Filmlerde konu sınırlaması yoktur. Filmin dilinin Türkçe olmaması hâlinde Türkçe alt yazı uygulanmalıdır. Yarışmaya katılacak filmler yal- nizca http://yarismalar.gau.edu.tr adresine en fazla 1 GB (gigabyte) olacak şekilde yüklenmelidir. Yanş- maya gönderilen eserlerin ve kullanılan görsel mal- zemenin son 1 yıl içinde çekilmiş olması gerekmek- tedir. Bu yarışmalara katılmak isteyen kişilerle ilgili bi- linenler şunlardır: • Kenan, 7 dakikalık 1,3 GB'lik bir film gönder- miştir. • Selda; 10 dakikalık, 750 MB'lik filmini Türkçe hazırladığı için alt yazısız göndermiştir. Zeynep, yeni hazırladığı filmde Mayıs 2017'ye ait sahneler kullanmıştır. • Girne Amerikan Universitesinde okuyan Murat, filmini 4 Nisan'da yüklemiştir. Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? Unli yer dos ding Bu ves Bu boll A) bu gezegende hayat var BE C) A) Zeynep, yanşma şartlanna uymamıştır. B) Selda'nın gönderdiği film şartlara uymaktadır. C) Kenan yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. D) Murat, son gün yarışmaya katılmaya hak kazan- miştir. D)