Soru:

D YAYIN DENİZİ 7. Aşağıdaki grafiklerde bir ülke nüfusunun yaş grup- larına göre dağılışı verilmiştir. 65+ 60-64 55-59 50-54 45-

D
YAYIN DENİZİ
7. Aşağıdaki grafiklerde bir ülke nüfusunun yaş grup-
larına göre dağılışı verilmiştir.
65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
ev
YAŞ GRUPLARI
0
Tout 60
15
1
2
(milyon)
1
3
4
I sin (A
1
1
4 3 2 1 0 1 2 3 4
(%)
Grafiklerdeki bilgiler göz önünde bulundurul-
duğunda bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Son yıllarda doğum oranı artmıştır.
B) Eğitim seviyesi düşüktür.
C) Nüfusun büyük kısmı birincil sektörde çalışır.
D) Nüfus yoğunluğu fazladır.
E) Kişi başına düşen millî gelir azdır.

D YAYIN DENİZİ 7. Aşağıdaki grafiklerde bir ülke nüfusunun yaş grup- larına göre dağılışı verilmiştir. 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ev YAŞ GRUPLARI 0 Tout 60 15 1 2 (milyon) 1 3 4 I sin (A 1 1 4 3 2 1 0 1 2 3 4 (%) Grafiklerdeki bilgiler göz önünde bulundurul- duğunda bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Son yıllarda doğum oranı artmıştır. B) Eğitim seviyesi düşüktür. C) Nüfusun büyük kısmı birincil sektörde çalışır. D) Nüfus yoğunluğu fazladır. E) Kişi başına düşen millî gelir azdır.