Soru:

Deneme 25 - 5. Öğrencilerine; "1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik diyen tarih öğretmeni Ramazan Bey, aşağıdaki geliş kriz Tür

Deneme 25
-
5. Öğrencilerine; "1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik
diyen tarih öğretmeni Ramazan Bey, aşağıdaki geliş
kriz Türkiye'deki demokratik hayatı olumlu etkilemiştir."
melerden hangisini bu duruma örnek olarak göstere-
n
K
bilir?
A) Cumhuriyet'in ilan edilmesi
B) Serbest Cumhuriyet Firkasının kurulması
C) TBMM'nin açılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

Deneme 25 - 5. Öğrencilerine; "1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik diyen tarih öğretmeni Ramazan Bey, aşağıdaki geliş kriz Türkiye'deki demokratik hayatı olumlu etkilemiştir." melerden hangisini bu duruma örnek olarak göstere- n K bilir? A) Cumhuriyet'in ilan edilmesi B) Serbest Cumhuriyet Firkasının kurulması C) TBMM'nin açılması D) Halifeliğin kaldırılması E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi