Soru:

Deneme - 7 11. ay- e- Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış ve sıcaklık gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değ

Deneme - 7
11.
ay-
e-
Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış ve
sıcaklık gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik
gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara
göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir.
ub
nini
Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu
nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin ol-
duğu söylenebilir?
A) !
But C) III D) IV E) V
G

Deneme - 7 11. ay- e- Genel olarak engebenin fazla olduğu alanlarda yağış ve sıcaklık gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir. ub nini Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin ol- duğu söylenebilir? A) ! But C) III D) IV E) V G