Soru:

Destek Testi - 5 4. Ani ve şiddetli basınç farkından kaynaklanan ve hızla- ni 300 km'ye ulaşabilen şiddetli rüzgarlara "Hurrican

Destek Testi - 5
4.
Ani ve şiddetli basınç farkından kaynaklanan ve hızla-
ni 300 km'ye ulaşabilen şiddetli rüzgarlara "Hurricane,
Tayfun" gibi isimler verilir.
Ekstrem doğa olayı olarak değerlendirilen bu olay-
ların sıklıkla yaşandığı ülkeler arasında aşağıdaki-
lerden hangisi sayılamaz?
A) Meksika
B) Nijerya C/ Moğolistan
D) Venezuela E) Endonezya
4. VIDEO
5.

Destek Testi - 5 4. Ani ve şiddetli basınç farkından kaynaklanan ve hızla- ni 300 km'ye ulaşabilen şiddetli rüzgarlara "Hurricane, Tayfun" gibi isimler verilir. Ekstrem doğa olayı olarak değerlendirilen bu olay- ların sıklıkla yaşandığı ülkeler arasında aşağıdaki- lerden hangisi sayılamaz? A) Meksika B) Nijerya C/ Moğolistan D) Venezuela E) Endonezya 4. VIDEO 5.