Soru:

e I n D) I ve II. E) I, II ve III. 23. Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez? A) Kralların

e
I
n
D) I ve II. E) I, II ve III.
23. Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilallerinin
nedenleri arasında gösterilemez?
A) Kralların anayasayı kaldırmak veya
anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi
B) Avrupa halklarında özgürlük arayışının
gittikçe yaygınlaşması
C) İşçilerin hak talep etmesi
D) Almanya'da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle
Avrupa'ya liberalizmin yerleşmesi
E) Başka devletlerin egemenliği altındaki
halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi
24 1815 Yiyana Kongresi'nin getirdiği yeni

e I n D) I ve II. E) I, II ve III. 23. Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilallerinin nedenleri arasında gösterilemez? A) Kralların anayasayı kaldırmak veya anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi B) Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması C) İşçilerin hak talep etmesi D) Almanya'da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa'ya liberalizmin yerleşmesi E) Başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi 24 1815 Yiyana Kongresi'nin getirdiği yeni