Soru:

EBA, Eğitim Bilişim Aği, Ders, Haber, e-Dergi, e-Kitap, Video, Ses, Görsel, e-Doküman, İçerik | Eğitim Bilişim Aği ders.eba.gov.

EBA, Eğitim Bilişim Aği, Ders, Haber, e-Dergi, e-Kitap, Video, Ses, Görsel, e-Doküman, İçerik | Eğitim Bilişim Aği
ders.eba.gov.tr
ATANAN SINAV: Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi
+
30. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de ekonomi alanında görülen gelişmelerden biri değildir?
A
Petrol Ofisinin kurulması
26
27
B
Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu'nun çıkarılması
28
C
Makine Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması
D
Geleneksel tarım uygulamalarından modern tarıma doğru geçişin sağlanması
E
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının kurulması
29
30 © ©
31
32
33
3
35
36

EBA, Eğitim Bilişim Aği, Ders, Haber, e-Dergi, e-Kitap, Video, Ses, Görsel, e-Doküman, İçerik | Eğitim Bilişim Aği ders.eba.gov.tr ATANAN SINAV: Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi + 30. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de ekonomi alanında görülen gelişmelerden biri değildir? A Petrol Ofisinin kurulması 26 27 B Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu'nun çıkarılması 28 C Makine Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması D Geleneksel tarım uygulamalarından modern tarıma doğru geçişin sağlanması E Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının kurulması 29 30 © © 31 32 33 3 35 36