Soru:

Enderun Mektebi üst düzey Osmanlı * 5 puan devlet adamlarının yetiştirildiği bir eğitim kurumuydu. Medrese dışındaki en köklü ok

Enderun Mektebi üst düzey Osmanlı * 5 puan
devlet adamlarının yetiştirildiği bir
eğitim kurumuydu. Medrese
dışındaki en köklü okuldu. En iyi
hocaların eğitim verdiği bu okulda
çok çeşitli dersler okutulurdu. Bu
okuldaki öğrencilere İslam kültürü
öğretilirdi. Öğrenciler bunun yanında
zihin eğitimi, yabancı dil ve beden
eğitimi dersleri alırdı. Başarısız olan
öğrenciler bu okuldan çıkarılır,
askerliğe yönlendirilirdi. Döneminin
en ileri düzey eğitimini veren
Enderun, birçok yabancı ülke
elçisinin eserlerinde övgü ile
bahsettiği bir mektepti.Bu bilgiler
dikkate alındığında Enderun
Mektebiyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Vezirler başta olmak üzere üst
kademede yer alan devlet yöneticileri
yetişmiştir.
B) Enderunda tek bir dilde eğitim
verilmemiştir.
C) Çeşitli alanlarla ilgili dersler verilmiştir.
D) Yabancı ülkeler bu mektebe benzer
okullar açmıştır.
E) Medreseden bağımsız açılmış olan bir
okuldur.

Enderun Mektebi üst düzey Osmanlı * 5 puan devlet adamlarının yetiştirildiği bir eğitim kurumuydu. Medrese dışındaki en köklü okuldu. En iyi hocaların eğitim verdiği bu okulda çok çeşitli dersler okutulurdu. Bu okuldaki öğrencilere İslam kültürü öğretilirdi. Öğrenciler bunun yanında zihin eğitimi, yabancı dil ve beden eğitimi dersleri alırdı. Başarısız olan öğrenciler bu okuldan çıkarılır, askerliğe yönlendirilirdi. Döneminin en ileri düzey eğitimini veren Enderun, birçok yabancı ülke elçisinin eserlerinde övgü ile bahsettiği bir mektepti.Bu bilgiler dikkate alındığında Enderun Mektebiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Vezirler başta olmak üzere üst kademede yer alan devlet yöneticileri yetişmiştir. B) Enderunda tek bir dilde eğitim verilmemiştir. C) Çeşitli alanlarla ilgili dersler verilmiştir. D) Yabancı ülkeler bu mektebe benzer okullar açmıştır. E) Medreseden bağımsız açılmış olan bir okuldur.