Soru:

Geçiş - 2 16. Tarih Öncesi Dönemlerde insanların, 1. Evler inşa etmeleri II. Baraj ve sulama kanalları yapmaları III. Ateşi kont

Geçiş - 2
16. Tarih Öncesi Dönemlerde insanların,
1. Evler inşa etmeleri
II. Baraj ve sulama kanalları yapmaları
III. Ateşi kontrol altına alarak kullanmaları
gibi faaliyetlerinden hangilerinin tabiat şartlarının olumsuz
etkilerinden korunmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B
Yalnız III
© I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
ÇÖZEMEDİN

Geçiş - 2 16. Tarih Öncesi Dönemlerde insanların, 1. Evler inşa etmeleri II. Baraj ve sulama kanalları yapmaları III. Ateşi kontrol altına alarak kullanmaları gibi faaliyetlerinden hangilerinin tabiat şartlarının olumsuz etkilerinden korunmaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B Yalnız III © I ve III D) II ve III E) I, II ve III ÇÖZEMEDİN