Soru:

Gelişen teknolojiye bağlı olarak doğal afetlerin etkisini en aza indirmek için erken uyarı sistemleri geliştirilmiş- tir. Buna g

Gelişen teknolojiye bağlı olarak doğal afetlerin etkisini
en aza indirmek için erken uyarı sistemleri geliştirilmiş-
tir.
Buna göre Türkiye'deki doğal afetler dikkate alındı-
ğında;
1. heyelan,
II. sel ve taşkın,
III. volkanik patlama,
IV. tusunami
olaylarının hangileri için erken uyarı sitemleri ku-
rulmasına gerek yoktur?
A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II
D) Il ve III E) III ve IV

Gelişen teknolojiye bağlı olarak doğal afetlerin etkisini en aza indirmek için erken uyarı sistemleri geliştirilmiş- tir. Buna göre Türkiye'deki doğal afetler dikkate alındı- ğında; 1. heyelan, II. sel ve taşkın, III. volkanik patlama, IV. tusunami olaylarının hangileri için erken uyarı sitemleri ku- rulmasına gerek yoktur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) Il ve III E) III ve IV