Soru:

Gozlezde bulunan tabakaların içten dışa doğru sıralamaşa hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Sert tabaka - Ağ tabaka - Damkar

Gozlezde bulunan tabakaların içten dışa doğru sıralamaşa
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Sert tabaka - Ağ tabaka - Damkar tabaka
B) Sert tabaka -Damar tabaka - Ağ tabaka
C) Aš tabaka - Sert tabaka-Damar tabaka
D) Damar tabaka - Ağ tabak - Sart tabaka

Gozlezde bulunan tabakaların içten dışa doğru sıralamaşa hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Sert tabaka - Ağ tabaka - Damkar tabaka B) Sert tabaka -Damar tabaka - Ağ tabaka C) Aš tabaka - Sert tabaka-Damar tabaka D) Damar tabaka - Ağ tabak - Sart tabaka